Ikke-finansiell rapportering - utvikling i EU

EU-Kommisjonen har publisert resultatet av konsultasjonen om ikke-finansielle opplysninger. Flertallet av respondentene vil utvide kravene både til hvem som skal rapportere og hva som skal opplyses. Et klart flertall ønsker også krav om at revisor skal attestere rapporteringen.

Publisert:

EU-Kommisjonen gjennomførte i vår en undersøkelse av om hvordan man skal forbedre den ikke-finansielle rapporteringen fra næringslivet. Det er en klar politisk ambisjon om å utvide kravene. Hele 588 organisasjoner og selskaper besvarte det 125 spørsmål store spørreskjemaet. I tillegg til Revisorforeningen besvarte tre andre norske respondenter skjemaet.

En oppsummering av tilbakemeldingene viser 

  • stor støtte til å utvide kravene til flere enn de største selskapene
  • et stort flertall (70-84 %) av brukerne mener at den ikke-finansielle rapporteringen er mangelfull
  • 82 % av respondentene ønsker én felles standard for rapportering
  • 74 % ønsker en forenklet standard for SMB
  • 67 % ønsker strengere krav til revisjon av opplysningene, og for brukerne er andelen 78 %
  • et stort flertall ønsker at rapporteringen digitaliseres
  • et knapt flertall ønsker å ta bort adgangen til separate bærekraftsrapporter og i stedet få alle opplysninger i årsberetningen
  • stor støtte til å lage en bedre integrering av selskapenes finansielle og ikke-finansielle opplysninger.

EU-Kommisjonen planlegger å legge frem forslag til endringer i direktivene i første kvartal 2021. Endringene vil kunne skje ved en direkte bindende forordning. Endringene vil også være gjeldende for Norge selv om vi foreløpig ikke har gjennomført direktivert fra 2016.

En oppsummering av norske svar er vedlagt i et regneark. Svarene er gitt i et elektronisk format til Kommisjonen. Omfanget av spørsmål og svar gjør at både den norske del av regnearket 0g den komplette versjon kan være litt uoversiktlig.