Skatteetaten med infobrev om kompensasjonsordningen

Skatteetaten har sendt ut et informasjonsbrev om hyppig forekommende feil og misforståelser av regelverket med oppfordring til søkerne om å rette ev. feil.

Publisert:

Skatteetaten har sendt informasjonsbrevet til alle store foretak som har søkt tilskudd etter kompensasjonsordningen for foretak med stort omsetningsfall i mars - august 2020 (kompensasjonsordning 1). 

Du finner den samme informasjonen og ytterligere avklaringer på nettsidene til kompenasasjonsordningen: