Ingen ytterligere utsettelse for skattemeldingen og årsregnskapet

Finansdepartementet avslår Revisorforeningens søknad om utsatt frist for levering av skattemeldingen og årsregnskapet for inntil 5 pst. av kundemassen

Publisert:

Den 22. mars anmodet Revisorforeningen Finansdepartementet om en midlertidig hjemmel til å kunne søke om utsettelse til utgangen av august med å levere skattemeldingen og sende inn årsregnskapet for inntil 5 pst. av kundemassen til revisor og regnskapsfører til utgangen av august. Dette var begrunnet i at det fortsatt er høyere sykefravær og etterslep i 2022 grunnet korona.

Finansdepartementet avslo anmodningen i brev 4. mai. Avslaget begrunnes i arbeidssituasjonen til Skatteetaten og Brønnøysundregistrene.