Finanstilsynet ber om innspill til oppdatering av det generelle hvitvaskingsrundskrivet

Finanstilsynet inviterer til å komme med innspill til oppdatering av den generelle veilederen til hvitvaskingsloven. Revisorforeningen vil svare på dette. Hvis du har innspill til hvordan veiledningen kan forbedres, vil vi gjerne høre fra deg.

Publisert:

Finanstilsynet gir uttrykk for at det i arbeidet med ny versjon av veilederen, er særlig nyttig å få synliggjort uklarheter rapporteringspliktige står overfor i den praktiske anvendelsen av hvitvaskingsregelverket.

Finanstilsynet ber nå om innspill til en ny versjon av den generelle veiledningen til hvitvaskingsloven. Vi forventer at Finanstilsynet også vil se på behovet for bedre veiledning for revisjonsforetak og regnskapsførerforetak. 

Finanstilsynet har satt frist til 10. februar 2022. Har du innspill, kan du sende en e-post til:

Espen

Knudsen

Fagsjef rammebetingelser
413 23 438 ek@revisorforeningen.no