ISA 220 (revidert) er nå vedtatt

ISA 220 (revidert) utgjør en del av settet med kvalitetsstyringsstandarder, og samsvarer Kvalitetsstyring for revisjonsforetak som utfører revisjon eller forenklet revisorkontroll av regnskaper, eller andre attestasjonsoppdrag eller beslektede tjenester (ISQM 1) og Oppdragskontroll (ISQM 2).

Publisert:

Den oversatte standarden er nå vedtatt i revisjonskomiteen etter den har vært på høring. ISA-en gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som begynner 15. desember 2022 eller senere, altså ikke for regnskapsåret 2022, men kan benyttes tidligere.

Standardens vektlegging kan oppsummeres som:

  • Mer proaktiv kvalitetsstyring på engasjementnivå ved å understreke viktigheten av profesjonell skepsis.
  • Forbedre revisors vurderinger.
  • Understreker behovet kommunikasjon mellom engasjementsteamet og partneren.

En kritikk av den tidligere standarden var at tidligere kvalitetskontroller av regnskaper utelukkende skulle tilfredsstille standardkrav og ikke ble brukt i selve oppdraget. Denne standarden klargjør rollen og ansvaret til oppdragspartneren; spesielt deres nødvendige involvering gjennom hele oppdraget og deres ansvar for å administrere og oppnå kvalitet på engasjementnivå.