ISQM 1 og 2: Standarder for kvalitetsstyring trer i kraft fra 15.12.22

I henhold til ISQM 1 skal revisjonsfirmaer utforme, implementere, overvåke og evaluere det overordnede systemet av kvalitetsstyring (System of Quality Management/SQM). Formålet er å gi sikkerhet for at firmaet oppfyller de påkrevde kvalitetsmålene. Revisorforeningens veiledning: «Kvalitetsstyring i et revisjonsforetak» er bygget på revisorloven og ISQM1, og er et godt verktøy for å møte kravene.

Publisert:

Standarden har krav til revisjonsfirmaenes styring og kontroll, lederskap og kultur og innfører en risikovurderingsprosess som skal brukes for å vurdere risikoene for at man ikke oppnår kvalitetsmålene og utforme tiltak som håndterer disse risikoene.

Krever mer overvåking

Den krever også mer omfattende overvåking for å identifisere svakheter som krever korrigerende handlinger og for å gi grunnlag for å evaluere den overordnede effektiviteten av ISQM. Formålet med veiledningen er å gi praktisk hjelp til å oppfylle pliktene til organisering av virksomheten og kvalitetsstyring i revisorloven kapittel 7 og ISQM 1. Veiledningen krever at Revisjonsfirmaene gjør egne vurderinger og tilpasninger for hva som gjelder for deres virksomhet.

Et system for kvalitetsstyring

ISQM 1 og 2 krever at firmaene har utformet og implementert et system for kvalitetsstyring innen desember 2022.  Om du ikke har startet arbeidet enda anbefaler vi å sette i gang nå, enten ved bruk av vår veiledning eller egne maler basert på standarden.

Veiledningen følger de åtte kvalitetsområdene i ISQM 1. De enkelte kravene til retningslinjer, rutiner og tiltak i revisorloven kapittel 7 og i standarden, behandles i forbindelse med de kvalitetsområdene de gjelder.

Åtte kvalitetsområder

Det er følgende åtte kvalitetsområder i ISQM 1:

  • Gjennomføring av risikovurderinger
  • Styring og ledelse
  • Etiske krav og uavhengighet
  • Aksept og fortsettelse av klientforhold
  • Utførelse av oppdrag
  • Ressurser
  • Informasjon og kommunikasjon
  • Overvåking og utbedring

I tillegg omtales:

  1. Årlig evaluering av kvalitetsstyringssystemet
  2. Dokumentasjon av kvalitetsstyringssystemet