Kompensasjon for merverdiavgift ved bygging og drift av kommunale svømmeanlegg

Finansdepartementet har gitt en uttalelse som får betydning for vurderingen av om bygging og drift av kommunale svømmeanlegg er omfattet av adgangen til momskompensasjon.

Publisert:

Kommunens rett til momskompensasjon begrenses av at det ikke er rett til kompensasjon når kommunen driver økonomisk aktivitet og denne aktiviteten kan være i konkurranse med virksomheter som ikke er kompensasjonsberettiget.

Finansdepartementet gitt en tolkningsuttalelse som knytter seg til vurderingen av om kommunale svømmeanlegg driver «økonomisk aktivitet» og om "denne aktiviteten kan være i konkurranse med virksomheter som ikke er kompensasjonsberettiget».