Kompensasjonsordningene for kultur, frivillighet og idrett

Krisepakkene og kompensasjonsordningene for kultur, frivillighet og idrett utvides til å inkludere flere.

Publisert:

Kultur

Det er enighet om å utvide ordningen for arrangører av kulturarrangement til å inkludere underleverandører. Det betyr at for eksempel de som leverer lyd, lys og scene skal kunne søke om kompensasjon.

Retningslinjer og søknadsfrister for den nye ordningen forventes å være på plass i begynnelsen av juli. Det er Kulturrådet som forvalter ordningen.

Informasjon om ordningen finner du på Kulturrådets nettsider.     

Idrett og frivillighet

Det er åpnet for at flere typer inntekter enn billetter og deltakeravgifter kan søkes kompensert. For eksempel kan tapte inntekter fra loppemarkeder, utleie, billettinntekter fra akvarier, idrettsanlegg og museer søkes kompensert. Ordningen forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet. 

Informasjon om ordningen finner du på Lotteri- og stiftelsestilsynets nettsider

Medier

Det er opprette en midlertidig kompensasjonsordning for redaktørstyrte medier som har hatt et visst omsetningsfall. Det er gjort noen endringer i ordningen, slik at både lokale, regionale og nasjonale redaktørstyrte medier som har hatt et omsetningsfall på minst 15 prosent skal kunne søke. Søknadsperioden er endret til å vare fra 15. mars til 30. juni. Ordningen forvaltes av Kulturrådet.

Informasjon om ordningen finner du på Medietilsynets nettsider.