Kompensasjonsmelding i nytt format fra 2023

Kommuner, fylkeskommuner og noen typer private og ideelle virksomheter kan kreve refusjon for merverdiavgift de har betalt. Den nye løsningen åpner for innsending 8. mars.

Publisert:

Vi har fått informasjon om at lansering av ny kompensasjonsmelding er utsatt til onsdag 8. mars. Det vil ikke være mulig å levere kompensasjonsmelding for 1. termin før portalen er åpnet.

Meldingen skal leveres direkte fra regnskapssystem, eller i portal på Skatteetaten.no.

Det blir ingen endringer i hvem som kan fylle ut, signere og attester på kompensasjonsmeldingen, men autentisering vil skje via ID-porten, med personlig pålogging. Dagens Altinn innlogging med brukernavn og passord skal ikke benyttes.

Beløpene som skal tas med i kompensasjonsmeldingen er de samme som følger av SAF-T standard mva-koder (koder merket med K). Det vil ikke bli krav om å bruke standard SAF-T koder ved bokføringen, men egne koder må kunne sammenstilles med SAF-T kodene før kompensasjonsmeldingen kan sendes inn.  

Revisor skal attestere ved å logge på Skatteetatens løsning uavhengig av om virksomheten har levert via regnskapssystem eller lagt inn beløpene manuelt.