Lønnsstøtteordningen - kontrollhandlinger for bekreftelse av søknader

Skattedirektoratet har fastsatt kontrollhandlinger som grunnlag for revisors eller autorisert regnskapsførers bekreftelse av søknader i lønnsstøtteordningen.

Publisert:

Bekreftelse fra revisor eller regnskapsfører

På samme måte som i den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet, må søknadene være bekreftet av revisor eller autorisert regnskapsfører før den kan sendes inn. Det er fastsatt nærmere krav til bekreftelsene i lønnsstøtteforskriften § 4-5. Skattedirektoratet fastsetter og offentliggjør krav til kontrollhandlinger som revisor eller autorisert regnskapsfører skal utføre i forbindelse med bekreftelse, jf. § 4-5 (8)

Kontrollhandlingene

Kontrollhandlingene er  publisert i søknadsportalen.

Bekreftelse avgis ved å signere på skjema i søknadsportalen «Lønnsstøtte etter lønnsstøtteordning innført i desember 2021». Ved signeringen avgir revisor eller autorisert regnskapsfører følgende bekreftelse:

Vi har gjennomført de spesifiserte kontrollhandlingene som følger av Skatteetatens kontrollhandlinger som revisor eller autorisert regnskapsfører skal utføre i forbindelse med bekreftelse av opplysningene i søknad om støtte etter lov om lønnsstøtte, samt forskrift til utfylling og gjennomføring av lov om lønnsstøtte. Kontrollhandlingene ble utført for å bekrefte innhold i søknaden, jf. forskriften § 4‑5.

Våre handlinger har ikke avdekket feil.

Vi har for øvrig ikke kjennskap til at det er gitt uriktige opplysninger i søknaden. Vår bekreftelse er utelukkende utarbeidet for å bekrefte innhold i søknaden til bruk for tilskuddsmyndigheten, jf. forskriften § 4-5, og er derfor ikke egnet til andre formål.