Korrigeringer i hvitvaskingsrundskrivene

Finanstilsynet har gjort enkelte korrigeringer i de nye hvitvaskingsrundskrivene for revisorer og regnskapsførere.

Publisert:

Kontofullmakter

Omtalen av personer med disposisjonsrett over konto eller depot, kunne lett misforstås i retning av at revisorer og regnskapsførere måtte innhente opplysninger og bekrefte identiteten til alle hos klienten med kontofullmakter. Dette er nå endret i rundskrivet pkt 4.4.3 og 4.5.2.1. Se også vår FAQ om dette.

Sjekk mot Folkeregisteret

Det fremgikk av første versjon at persondata i legitimasjonsdokumenter måtte kontrolleres mot  eksterne kilder, for eksempel Folkeregisteret. Dette er nå tatt ut i punkt 4.5.1.1.