Lånegarantiordningen forbedres

Finansdepartementet åpner for inntil tre års avdragsutsettelse på lån innenfor lånegarantiordningen og klargjør lønnsomhetsvilkåret i ordningen.

Publisert:

Dette kan gi en enklere og mer effektiv behandling av lånesøknader i en del saker, kanskje særlig for de som nå har behov for korte lån i påvente av utbetaling fra kompensasjonsordning 2.

Lånegarantiordningen

Lånegarantiordningen innebærer at staten dekker 90 prosent av bankenes eventuelle tap på garanterte lån, og innebærer en betydelig risikoavlastning for bankene. Det er bankene selv som vurderer lånesøknader og avgjør hvilke bedrifter som får innvilget lån under ordningen.

Les mer om lånegarantiordningen på revisorforeningen.no

Forskriftsendring

For å gi bankene mer fleksibilitet ble det nylig åpnet adgang til å utvide løpetiden til inntil seks år. Nå er bankene også gitt mulighet til å gi lånekunder avdragsfrihet på opptil tre år.

Det er et vilkår at bedriften forventes å være lønnsom under normale markedsforhold. Dette kravet er klargjort i forskriften ved at bedrifter som kan vise til overskudd i 2019 kan anses som lønnsomme. Det gjør det lettere for bankene å dokumentere at lovens vilkår om lønnsomhet er oppfylt og bør kunne føre til at flere bedrifter får lån.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) understreker for øvrig at lønnsomhetsvilkåret vil være oppfylt så lenge bankene gjør gode kredittvurderinger.