Lav momssats er redusert til 6 % for perioden 1. april til 31. oktober 2020

Det er vedtatt å endre lav momssats fra 12 % til 6 % med virkning fra og med 1. april til 31. oktober 2020. Dette gir noen praktiske utfordringer.

Publisert:

Det er vedtatt å endre lav momssats fra 12 % til 6 % med virkning fra og med 1. april til 31. oktober 2020. 

Hvem omfattes

Dette vil gjelde for omsetning av tjenester som gjelder persontransport, transport av kjøretøy på ferge, overnattingstjenester, allmennkringkasting samt adgang til kino, idrettsarrangementer, fornøyelsesparker og opplevelsessentre.

Leveringstidspunktet avgjørende

Ved endring av mva-sats er det leveringstidspunktet som er bestemmende for hvilken mva-sats som skal brukes ved faktureringen, jf merverdiavgiftsloven § 22-1. Det gjelder også for tjenester som er fakturert på forskudd.

Har virksomheten allerede fakturert med 12 % for en periode som gjelder leveranser etter 1. april, må selgeren kreditere kunden og sende ny faktura med riktig mva-sats. Dette vil i dagens situasjon for mange virksomheter være vanskelig å gjennomføre. Lar det seg ikke gjøre uten betydelig ressursbruk eller på grunn av at selskapets ansatte er permittert, vil det etter vår oppfatning være mulig å ikke korrigere for dette ved rapporteringen for 1. termin som har frist allerede 14. april. Dette forutsetter at virksomheten innberetter og betaler 12 % mva også for leveranser som er fakturert i januar/februar, men som helt eller delvis leveres etter 1. april.

Ved etterskuddsfakturering av leveranser levert før 1. april, skal det fortsatt faktureres med 12 %.

Hva skal med på mva-meldingen

For en periode vil den lave momssatsen både inneholde omsetning med 12 % og 6 %. Det normale ved satsendringer er at dette blir rapportert samlet på posten for lav sats. Det er foreløpig ikke kommet annen informasjon om hvordan dette skal håndteres på mva-meldingene. 

Reduksjonen i mva-sats fra 1. april har skapt flere uavklarte praktiske problemstillinger, som vi må forvente at Finansdepartementet/Skatteetaten vil måtte avklare. Mange virksomheter har av naturlige årsaker ikke kapasitet til å håndtere nye regler på så kort varsel, fristen for 1. termin er allerede 14. april. I denne situasjonen mener vi at det for virksomheter som har omsetning med lav sats, må være forsvarlig å vente med å sende mva-meldingen med frist 14. april til de mest sentrale problemstillingene er avklart.