Lønnsstøtteordningen - behov for praksisendring

Revisorforeningen mener arbeidsgivere som utbetaler lønn etterskuddsvis for alle perioder bortsett fra desember, bør kunne få lønnsstøtte også for januar.

Publisert:

Vi er blitt oppmerksom på at disse arbeidsgiverne, som en følge av at de ikke rapporterer lønn i en a-melding i januar, har fått avslått søknader om lønnsstøtte for januar.  

Vi mener dette er en svært uheldig konsekvens av praktiseringen av regelverket, som strider mot intensjonen med lønnsstøtteordningen. Forutsetningen da lønnstøtteordningen ble lansert, var at det skulle gis kompensasjon for lønnskostnader for desember, januar og februar for de som ikke permitterte ansatte til tross for stort omsetningsfall.

Revisorforeningen har derfor tatt opp dette med Skattedirektoratet og Finansdepartemenetet.