Midlertidig deklarasjonsfritak for varer under kr 350

Deklarasjonsfritaket avvikles 1. januar 2024.

Publisert:

Fra 2020 har det vært merverdiavgiftsplikt også ved innførsel av varer av lav verdi. Utenlandske tilbydere av slike varer skal beregne og betale merverdiavgift i den forenklede løsningen, VOEC.

For å lette innførselen av varer som har en verdi under kr 350 har vi hatt et midlertidig deklarasjonsfritak. Dette foreslås nå opphevet med virkning fra 1.1.2024.

Endringen betyr at varer til verdi under kr 350 kroner skal deklareres; dvs fremstilles for tollvesenet for fortolling. I praksis vil det være den utenlandske tilbyderes som ordner dette, men har tilbyderen ikke beregnet og betalt merverdiavgift, eller VOEC-nummeret til tilbyderen ikke er levert til tollvesenet ved innførselen, må kunden deklarere varen på vanlig måte.

På skatteetatens nettsider finner du en oversikt over hvilke utenlandske tilbydere som er registrert i VOEC registeret. Her kan du kontrollere om det utenlandske nettstedet du handler varer fra er registrert i VOEC.