Modernisering av Folkeregisteret

Trenger du tilgang til opplysninger fra Folkeregisteret må du ta i bruk ny løsning innen 1. oktober 2022.

Publisert:

Skatteetaten har sendt ut informasjon om at Folkeregisteret endrer sin distribusjonsløsning fra 1. oktober 2022. De som trenger tilgang til Folkeregisteret må søke om og ta i bruk den nye løsningen før 1. oktober 2022.

De som ikke har søkt om tilgang til den nye tjenesten innen denne datoen vil ikke kunne benytte Folkeregisteret før søknad er godkjent og oppsett for å hente ut data er etablert. Det er dermed viktig at hvert enkelt selskap følger opp dette da det for eksempel påvirker tilgang til rett data ved utførelse av hvitvaskingskontroller.

Du søker om tilgang på Skatteetaten.no