Folkehøyskoler og fradrag for inngående avgift

Skatteetaten har gitt en veiledende uttalelse om folkehøyskoler og forholdsmessig fradrag for inngående avgift.

Publisert:

Folkehøgskoler som normalt har avgiftspliktig omsetning over fem prosent av totalomsetningen, vil i år synke under denne grensen. Dette skyldes at covid-19-pandemien medfører at det ikke kan drives sommerhotell som normalt i den perioden det ikke er skoledrift.

Spørsmålet er om dette får betydning for skolens fradrag for inngående avgift.

Skattekontoret besvarer dette spørsmålet slik: 

"Reglene for forholdsmessig fradrag er generelt utformet med sikte på i størst mulig grad å avspeile en virksomhets normale driftsmønster. Dette har blant annet nedfelt seg ved at helt ekstraordinære omstendigheter som påvirker en virksomhets omsetningsmønster, ikke skal spille inn ved vurderingen.

Skattekontoret antar at den pågående pandemien er en slik ekstraordinær omstendighet. Omsetningstapet som følge av pandemien vil derfor ikke få betydning for retten til forholdsmessig fradrag."