NAV-kontor og spørsmål om merverdiavgiftskompensasjon

Skattedirektoratet har besvart spørsmål fra Arbeids- og velferdsetaten (NAV) om hvordan kommunen skal få merverdiavgiftskompensasjon for deres andel av fellesutgifter av et såkalt NAVkontor.

Publisert:

NAV-kontor er èn juridisk enhet, men består formelt av en statlig og en kommunal del. Det vil bare være kommuner som er berettiget til momskompensasjon, ikke staten. Normalt må kommuner dokumentere momskompensasjonskravet ved bilag stilet til kommunen.

I uttalelsen kommer Skattedirektoratet til at kommuner kan få merverdiavgiftskompensasjon på sin andel av merverdiavgiftskostnader som gjelder anskaffelser under ett til statlig formål og kommunalt formål, selv om NAV er fakturamottaker.

For å dokumentere kravet må kommunen i sitt regnskap ha kopi av faktura stilet til NAV. Videre må det før kjøpet, foreligge utarbeidede avtaledokumenter mellom NAV og kommunen (som må bygge på de reelle forhold om andel anskaffelser for hver av dem). Til slutt må det settes opp en fordeling av fakturaen. Til sammen utgjør disse tre dokumenter legitimasjon for kommunens kompensasjonskrav.