Ny arvelov trer i kraft fra årsskiftet

Den nye arveloven trer i kraft fra 1. januar 2021.

Publisert:

I hovedsak videreføres gjeldende arveregler. Men det er lagt vekt på at loven skal være mer moderne og brukervennlig og lettere å forstå både for profesjonelle aktører og for folk flest.

Den viktigste endringen er at den såkalte «pliktdelsarven» til barna heves fra 1 million til 15 G, ca 1,5 millioner kroner hver, men aldri mer enn sin andel av to tredeler av det far eller mor etterlater seg. Det gjøres ikke endringer i barnebarns rett til arv. Ett år etter at den nye loven trer i kraft vil den nye pliktdelsarven gjelde også der barnas arverett i testament er begrenset til den «gamle» pliktdelsarven på 1 million.

Samtidig øker friheten til å bestemme over verdifulle gjenstander i testament. Om arvelater etterlater seg en eiendom som overstiger arvingens del av arven, kan arvelater i testament fastsette at arvingen skal arve eiendommen mot å betale tilbake til boet den overstigende verdien.

Arveoppgjør som pågår før den nye loven trer i kraft vil sluttføres etter dagens regler. Når den nye arveloven settes i kraft, oppheves arveloven fra 1972 og skifteloven fra 1930.