Ny ordning for utsatt innbetaling av skatter og avgifter

Regjeringen gjeninnfører ordningen med forenklet søknad om utsatt betaling av skatt og avgifter for krav som forfaller i perioden mellom 1. januar og 31. mars 2022.

Publisert:

Regjeringen foreslår samtidig å redusere forsinkelsesrenten for skatte- og avgiftskrav til 6 prosent.

Ordningen

Regjeringen foreslår at den nye utsettelsesordning i all hovedsak bygger på de samme forutsetninger og vilkår som utsettelsesordningen som ble innført i juni 2020. Dette innebærer at det legges opp til objektive vilkår og en skjematisk behandling av søknader basert på egenerklæring fra søker. Hovedvilkåret for å få utsettelse vil være at skattyter er midlertidig ute av stand til å innfri sine krav som følge av covid-19-utbruddet og smitteverntiltakene.

Ordningen skal gjelde for:

  • Arbeidsgiveravgift med forfall 15. januar og 15. mars 2022,
  • Forskuddsskatt for upersonlige skattytere med forfall 15. februar 2022,
  • Forskuddsskatt for personlige skattytere med forfall 15. mars 2022,
  • Merverdiavgift med forfall 10. februar 2022, og
  • Særavgifter med forfall den 18. januar, 18. februar og 18. mars 2022.

For krav som forfalt før årsskiftet, for eksempel merverdiavgift med forfall 10. desember 2021, må det søkes om utsettelse etter de ordinære reglene for betalingsutsettelse.

Regjeringen foreslår at krav under den nye midlertidige utsettelsesordningen skal nedbetales avdragsvis innen utgangen av 2022. Skattedirektoratet vil fastsette nærmere betalingsfrister for avdragene.

Forsinkelsesrenten senkes til 6 prosent

Forsinkelsesrenten for skatte- og avgiftskrav reduseres til 6 prosent i perioden fra og med 15. januar til og med 31. mars 2022.

Merk at den lave forsinkelsesrenten ikke kan avgrenses til den nye utsettelsesordningen. For de som innvilges betalingsutsettelse etter den nye ordningen, vil den lavere satsen omfatte alle skatte- og avgiftskrav, også de som ikke er innvilget betalingsutsettelse.