Ny regnskapsførerlov: Informasjon fra Finanstilsynet

Ny regnskapsførerlov trer i kraft 1. januar 2023. Finanstilsynet har publisert en nettside med praktisk informasjon for regnskapsførere og regnskapsforetak i forbindelse med ikrafttredelsen.

Publisert:

Finanstilsynet gir informasjon om:

  • Tittelen «statsautorisert regnskapsfører»
  • Nye etterutdanningskrav
  • Deponeringeringsordningen
  • Skikkethetskrav i den nye loven
  • Utdanning- og praksiskrav for de som søker om godkjenning etter ny lov
  • Overgangsregelen til det nye kravet om tre års praksis for bachelorutdannede
  • Nye bestemmelser om ledelsen i regnskapsforetak
  • Organisering og kvalitetsstyring i regnskapsforetak
  • Regnskapsforetak som drives i enkeltpersonforetak