Avtale om nye koronatiltak for næringslivet - 16.11.2020

Regjeringspartiene og FrP har blitt enige om en ny kontantstøtteordning for perioden september 2020 - februar 2021 som skal sikre fortsatt kompensasjon til næringsdrivende som opplever et stort omsetningsfall på grunn av koronasituasjonen.

Publisert:

Avtalen omfatter også: 

  • En kompensasjonsordning for smittevernutgifter for bedrifter med innleid utenlandsk arbeidskraft
  • En støtteordning for store publikumsåpne arrangementer som er avlyst eller betydelig redusert som følge av korona
  • Videreføre lav mva-sats første halvår 2021
  • Omstillingsordningen (Innovasjon Norge) utvides for å dekke eventbransjen
  • Kompensasjonsordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere videreføres ut februar 2021
  • Tilskuddssatsen i låne- og tilskuddsordningen for pakkereisearrangører økes fra 40 til 60 pst
  • Økte dagpenger frem til 31. mars 2021
  • Videreføring av endringene i sykepengeordningen frem til 31. mars 2021
  • Videreføre særregler for omsorgspenger frem til 30. juni 2021. Foreldre får dobbel kvote med omsorgspenger i 2021

Den nye kontantstøtten til næringslivet - kompensasjonsordning 2

Den nye kompensasjonsordningen for foretak med stort omsetningsfall skal dekke perioden 1. september 2020 til 28. februar 2021. Ordningen bygger i stor grad på kompensasjonsordningen fra i vår som gjaldt for perioden mars - august 2020 - kompensasjonsordning 1. 

Se nærmere informasjon i egen artikkel om kompensasjonsordning 2.