Nye økonomiforskrifter til friskolelova og voksenopplæringsloven

Kunnskapsdepartementet fastsatt 1. september 2018 ny økonomiforskrift til friskolelova og ny forskrift til voksenopplæringsloven kapittel 4 med bestemmelser om regnskap og revisjon i kapittel 8.

Publisert:

Den nye økonomiforskriften til friskolelova trer i kraft 1. september 2018.

Forskriften er vesentlig endret fra tidligere forskrift og det var mange innspill i høringen, bl.a. fra Revisorforeningen. Vi har vært i kontakt med Utdanningsdirektoratet og oppfordret til at det utgis en nyhetssak om endringene.

Den den nye forskriften til voksenopplæringsloven kapittel 4 trer også i kraft 1. september 2018.