Styremedlemmer i IAASB og bærekraft i EFRAG

International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) har kunngjort nye styremedlemmer fra 1. januar 2022. Kai Morten Hagen, fagdirektør i Revisorforeningen, er gjenvalgt som styremedlem.

Publisert:

Ny styremedlemmer er:

  • Mr. William Edge, styreleder, Australian Auditing and Assurance Standards Board
  • Dr. Warren Maroun, professor, School of Accountancy, University of the Witwatersrand, Sør-Afrika

Gjenvalgte styremedlemmer er:

  • Kai Morten Hagen, fagdirektør i Revisorforeningen
  • Sachiko Kai, fagdirektør, Japanese Institute of Certified Public Accountants
  • Mr. Eric Turner, tidligere direktør, Canadian Auditing and Assurance Standards Board

Len Jui er også gjenvalgt som nestleder for IAASB i 2022.

EFRAGs ekspertgruppe på bærekraft i SMB

Carl-Emil Akselberg, rådgiver for selskapsrapportering og bærekraft i Revisorforeningen, er utnevnt som medlem av EFRAGs (European Financial Reporting Advisory Group) ekspertgruppe på bærekraft i SMB.