Offentliggjøringsforordningen og taksonomiforordningen trer i kraft

Lov nr. 161 av lov 22. desember 2021 om offentliggjøring av bærekraftsinformasjon i finanssektoren og et rammeverk for bærekraftige investeringer - eller taksonomiforordningen og offentliggjøringsforordningen ble i dag behandlet i statsråd. Loven trer i kraft 1. januar 2023.

Publisert:

Loven ble lagt fram som forslag i juni 2021 og ble vedtatt som norsk lov før julen i 2021. 

Kravene i loven om å gi informasjon som beskrevet i taksonomiforordningen artikkel 8, skal først gjelde for årsrapporter som inneholder årsregnskap med balansedag 31. desember 2023.

Finansdepartementet publiserte tidligere i høst en temaside for taksonomien med både veiledning og ofte-stilte spørsmål.