Økte terskelverdier for revisjonsplikt og virkningstidspunkt

Oppdatering 27.4.2023: Næringsdepartementet har avklart at man forholder seg til terskelverdiene som gjelder på tidspunktet for generalforsamlingen ved vurderingen av om fravalg av revisjon kan besluttes.

Publisert:

Dette innebærer at dersom årsregnskapet for regnskapsåret 2022 fastsettes av generalforsamlingen 1. mai 2023 eller senere og viser driftsinntekter som er mindre enn syv millioner kroner, kan selskapet unnlate revisjon av årsregnskapet for regnskapsåret 2023, forutsatt at også de øvrige vilkårene i aksjeloven § 7-6 første ledd er oppfylt.

Dersom årsregnskapet for regnskapsåret 2022 er fastsatt av generalforsamlingen før 1. mai 2023 og viser driftsinntekter på seks millioner kroner eller mer, er i utgangspunktet vilkårene for revisjonsplikt i aksjeloven § 7-6 tredje ledd første punktum oppfylt. Etter departementets vurdering er dette likevel ikke til hinder for at selskapet fra og med 1. mai 2023 kan beslutte at årsregnskapet for regnskapsåret 2023 ikke skal revideres, dersom vilkårene i aksjeloven § 7-6 første ledd er oppfylt på tidspunktet for generalforsamlingens beslutning. 

Selskapene må uansett oppfylle sine avtalemessige forpliktelser overfor valgt revisor. 

Korrigerer tidligere uttalelser fra Brønnøysundregistrene

Brønnøysundregistrene har tidligere gitt uttrykk for at det er terskelverdiene ved utgangen av siste regnskapsår som skal legges til grunn. De har bekreftet til oss at registrene vil oppdatere sin praksis i tråd med departementets avklaringer.