Omtvistede inngående fakturaer skal bokføres

Det er ikke i strid med det grunnleggende bokføringsprinsippet om realitet å bokføre et salgsdokument med virkning for merverdiavgiften, selv om kjøper er uenig i størrelsen på det kravet som fremsettes.

Publisert:

Skattedirektoratet har vurdert spørsmålet om det er riktig å bokføre inngående fakturaer med virkning for merverdiavgiften når kjøper er uenig i kravet som fremsettes. Skattedirektoratets konklusjon er at slike fakturaer både skal og kan bokføres. 

Les mer om Skattedirektoratets prinsipputtalelse.