Oppdatert sjekkliste bokføring

Revisorforeningen har publisert oppdatert sjekkliste bokføring pr. 1.1.2019. Nye regler om kassasystemer er innarbeidet.

Publisert:

Sjekklisten er oppdatert til bokføringsreglene som gjelder pr. 1. januar 2019. De øvrige sjekklistene våre er i ferd med å oppdateres, og forventes å legges ut til uken.

Sjekklisten på bokføring er tilgjengelig for våre medlemmer og kan lastes ned under «Standarder og veiledninger» -> Revisjon av årsregnskap -> Sjekklister -> Andre sjekklister. Den samme sjekklisten finnes også under Regnskapsføreroppdrag.

Sjekklisten er tilgjengelig både i Excel og PDF-format. I Excel-formatet er det en fil som inneholder både den fullstendige sjekklisten og egne ark med endringer siden oppdateringen ved forrige årsskifte. I den fullstendige sjekklisten er det mulig å skjule regler som gjelder for særskilte bransjer. I PDF er det et dokument med den fullstendige sjekklisten, og et dokument med endringer siden forrige årsskifte.

Endringer siden forrige årsskifte:

  • Nye regler om kassasystemer som gjelder fra 1. januar 2019.

Endringer knyttet til spesifikke bransjer:

  • Endringer i bokføringsforskriften knyttet til felles fakturering av nettjenester og elektrisk energi, i kraft fra 12. mars 2018.
  • Endringer i bokføringsforskriften § 5-1-7 om spesifikasjon ved salg av beltemotorsykkel eller firehjuls terrenggående motorsykkel.

Spørsmål eller kommentarer til sjekklistene rettes til:
Signe Haakanes i Revisorforeningen.