Terskelverdiene for revisjonsplikt må holdes uendret

Næringsdepartementet, under den tidligere næringsministeren, foreslo i august å øke terskelverdiene for fravalg av revisjon. Revisorforeningen mener at det riktige nå vil være å beholde terskelverdiene for revisjonsplikt uendret.

Publisert:

Revisjon er viktig for tilliten i næringslivet

For å bevare og styrke tillitssamfunnet og derigjennom velferdssamfunnet, er det avgjørende viktig å ha tilstrekkelig kontroll. Revisor er samfunnets tillitsperson, og revisjon er en svært viktig kontroll for å hindre tilsiktete og utilsiktede feil i selskapenes regnskap, skatterapportering og interne rutiner og prosesser. I tillegg bidrar revisor til bedre beslutninger og en mer bærekraftig utvikling i bedriftene.

Arbeiderpartiet vedtok på sitt landsmøte i april 2019 å styrke arbeidet mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, og går blant annet inn for å evaluere regelverket knyttet til revisjonsplikt for å vurdere om flere virksomheter skal omfattes av dette. Dette viser en forståelse for den samfunnsmessige betydningen av revisjon som vi i bransjen er helt enige i og som vi jobber hver dag for å innfri til samfunnets beste.

Økning av terskelverdiene for revisjonsplikt går i stikk motsatt retning.

Oppjustering betydelig over prisstigningen

Etter forslaget skulle terskelverdien for driftsinntekter heves fra seks til syv millioner kroner. Dette er en ganske betydelig oppjustering ut over prisstigningen fra revisjonspliktgrensen ble innført i 2011 og i strid med Stortingets forutsetninger da lovhjemmelen for å justere terskelverdiene ble fastsatt i 2017.

Revisorforeningen mener at en oppjustering av terskelverdiene for revisjonsplikt som foreslått, ikke kan forsvares som en justering med prisstigningen.

Terskelverdiene bør holdes uendret

Det riktige nå vil være å beholde terskelverdiene for revisjonsplikt uendret inntil en evaluering av utvidet revisjonsplikt er gjennomført i tråd med Arbeiderpartiets landsstyrevedtak.