Oppjustering av revisjonspliktgrensen

Næringsdepartementet har sendt på høring et forslag om å øke grensen for revisjonsplikt i tråd med den generelle prisøkningen.

Publisert:

Det foreslås at

  • terskelverdien for driftsinntekter heves fra seks til syv millioner kroner
  • terskelverdien for balansesum heves fra 23 til 25 millioner kroner

Næringsdepartementet skriver i sin begrunnelse:

Departementet legger avgjørende vekt på at det å heve terskelverdiene for driftsinntekter og balansesum til henholdsvis syv mill. kroner og 25 mill. kroner ikke vil medføre vesentlige endringer i antallet foretak som kan fravelge revisjon. En slik justering er derfor ønskelig ut fra hensynet til å redusere de økonomiske og administrative byrdene for næringsdrivende, samtidig som kontrollbehovet fortsatt vil være tilstrekkelig ivaretatt. Forskriftsendringen vil også innebære en justering av terskelverdiene i tråd med inflasjonen.