Oppmykning i plikten til å fylle ut RF-1359 for finansielle produkter

Det er ikke er nødvendig å fylle ut RF-1359 for aksjetransaksjoner som er omfattet av fritaksmetoden og som står oppført i RF-1088S

Publisert:

Dette fremgår av korrigert rettledning til skjemaet som nå er lagt ut:

Hva skal det gis opplysninger om

Det skal gis opplysninger om både skattepliktige og skattefrie inntekter (fritaksmetoden). Selskapet skal i skjemaet oppgi om inntekten er innenfor eller utenfor fritaksmetoden, se nedenfor. Selskapet må overføre beløpene fra dette skjemaet til de respektive postene i næringsoppgaven.

Aksjetransaksjoner som er omfattet av fritaksmetoden og som står oppført i Skatteetatens aksjeoppgave RF-1088S er det ikke nødvendig å gi opplysninger om i dette skjema. Unntaket gjelder ikke for aksjetransaksjoner som står i skatteetatens aksjeoppgave RF-1088S og som ikke er omfattet av fritaksmetoden, for eksempel transaksjoner i selskap hjemmehørende utenfor EØS registrert på Oslo Børs (dette må det gis opplysninger om i RF1359).

 Av tidligere rettledning fremgikk det at alle selskaper var pliktig til å opplyse om alle gevinster, tap og utbytter/utdelinger i skjemaet, uavhengig av om selskapet vurderer inntekter eller tap innenfor eller utenfor fritaksmetoden. Dette førte til mye ekstraarbeid for den som skulle fylle ut skjemaet.

Etter å ha mottatt mange reaksjoner, bl.a. fra våre medlemmer, har altså Skattedirektoratet lempet på oppgaveplikten for tilfeller der aksjetransaksjonen er innrapportert på RF-1088S og er innenfor fritaksmetoden.