Ordningen med betalingsutsettelse for skatt og avgift er forlenget ut juni

16. april: Regjeringen foreslår å utsette og forlenge innbetalingsperioden ved at innbetalingen starter 31. oktober 2021, og at avdragsperioden øker fra 6 til 12 måneder.

Publisert:

Stortinget har vedtatt å forlenge ordningen med betalingsutsettelse for skatt og avgift til ut juni.

Forlengelsen omfatter imidlertid ikke merverdiavgift med forfall etter 12. april 2021. Det kan fortsatt søkes om betalingsutsettelse for merverdiavgiftskrav med forfall etter 12. april, men da etter de ordinære reglene hvor hensyn som følge av koronapandemien kan tillegges vekt.

Automatisk forlengelse

Skatteetaten opplyser at de som har fått innvilget en betalingsutsettelse til 28. februar 2021 tilbys automatisk en forlengelse til 30. juni. Det er ikke nødvendig å søke på nytt for disse kravene. Nærmere detaljer om ordningen vil bli lagt ut på skatteetaten.no så snart forskriftsendringene er fastsatt. Da vil det også bli åpnet for søknader for nye krav.

Avdragsordning

Avdragsordningen som opprinnelig skulle ha startet opp fra 1. april 2021, forskyves til juli – desember. Første avdrag blir 30. juli 2021. Det er ikke vedtatt endringer i rentesatsen som derfor blir 8 prosent. Fram til 31. desember 2020 var rentesatsen 6 prosent.

Foreslår forlengelse

Den 16. april 2021 melder Regjeringen at den vil foreslå å utsette og forlenge innbetalingsperioden for utsatte skatte- og avgiftskrav ved at innbetalingen starter 31. oktober 2021, og at avdragsperioden øker fra 6 til 12 måneder.

Søknad

Ordningen er ment å gjøre det enklere og mer fleksibelt å få en utsettelse som følge av koronasituasjonen. Skatteetaten har en egen søknadsportal på skatteetaten.no med mer informasjon om ordningen.

Det kan søkes om utsatt betaling av de fleste skatte- og avgiftskrav, men med visse unntak:

  • forskuddsstrekk og skattetrekk, samt ansvarskrav til disse
  • artistskatt
  • krav fastsatt ved summarisk fellesoppgjør
  • særavgifter som forfaller til betaling samtidig med at avgiftsplikten oppstår, for eksempel omregistreringsavgift og engangsavgift
  • toll og avgifter som forfaller til betaling samtidig med at tollplikten oppstår, for eksempel ved fortolling på grensen
  • erstatningskrav