Overdragelse av justeringsrett

Høyesterett har avgjort en sak om overdragelse av justeringsrett.

Publisert:

I en nylig avsagt Høyesterettsdom kom retten til at justeringsrett – rett til fradrag – for den som overtar kapitalvarer, forutsetter at overdrager på tidspunktet for justeringshendelsen faktisk har oppfylt sin plikt til å foreta en samlet justering av inngående merverdiavgift.

Avgjørelsen får betydning når overdragers justeringsforpliktelse ikke kan overføres til den som overtar kapitalvaren. Overdrager skal da foreta en samlet justering i forbindelse med overdragelsen.

Ved samlet justering hos overdrager oppstår det en justeringsrett som kan overføres til den som overtar kapitalvaren. For at overtaker skal kunne nyttiggjøre seg en slik justeringsrett forutsettes det at overdrager oppfyller sin plikt til å foreta en samlet justering.