Overgangsregler til aksjelovendringene fra 1. januar 2020

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt overgangregler knyttet til endringer i aksjelovens § 3-8 og § 8-10.

Publisert:

Overgangsreglene gjelder avtaler som er inngått før lovens ikrafttredelse, samt bruk av mellombalanser. Er en avtale inngått før lovens ikrafttredelse, gjelder de tidligere reglene i henholdsvis aksjelovene § 3-8 og 8-10.

Se også vår omtale av aksjelovendringene fra 1. januar 2020.