Passasjertillegget utbetales pr. passasjer

Reiseregulativet skal forstås slik at passasjertillegget til bilgodtgjørelsen skal utbetales pr. passasjer.

Publisert:

Da reiseregulativet ble endret fra 22. juni 2018 ble ordlyden endret slik at det ikke lenger fremgikk at passasjertillegget skulle utbetales pr. passasjer. Etter ordlyden i reiseregulativet skulle det derfor utbetales ett samlet passasjertillegg uavhengig av antall arbeidstakerer vedkommende tok med seg.

Departementets kommentarer er nå offentliggjort og det presiseres der at passasjertillegget fremdeles skal utbetales pr. passasjer.