Permanente regler om rekonstruksjon

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring forslag til permanente regler om rekonstruksjon i konkursloven.

Publisert:

Hovedformålet med forslaget er å innføre regler om rekonstruksjon som skal erstatte reglene om gjeldsforhandling i konkurslovens første del og reglene i den midlertidige loven om rekonstruksjon for å avhjelpe økonomiske problemer som følge av utbrudd av covid-19 (rekonstruksjonsloven), som siden 11. mai 2021 har trådt i stedet for reglene om gjeldsforhandling i konkurslovens første del.

Vedlagt høringen er også en samfunnsøkonomisk analyse av etablering av nye regler for rekonstruksjon i konkursloven utarbeidet av førsteamanuensis Aksel Mjøs ved Institutt for Finans ved Norges Handelshøyskole 15. februar 2021.

Endringer i forhold til de midlertidige reglene

Forslaget åpner for større valgfrihet og fleksibilitet i rekonstruksjonsforhandlingene. Det skal bl.a. som hovedregel være valgfritt å oppnevne en rekonstruktør. Det foreslås også endringer i reglene om såkalt superprioritet, som gir långivere prioritet foran eksisterende panthavere. I tillegg er det foreslått nye regler som innebærer at et rekonstruksjonsforslag kan tvinges gjennom uten flertall i alle kreditorklasser.

Høringsfristen er 13. april 2023.