Primærnæring og annen virksomhet

Primærnæringsdrivende som også driver annen virksomhet med omsetning under en million gis anledning til å levere årlig mva melding for begge virksomhetene.

Publisert:

Det er gjennomført en forskriftsendring i skatteforvaltningsforskriften § 8-3-3 (2) som gjelder skatteleggingsperiode ved lav omsetning.

Skatteetaten har i prinsipputtalelse avklart sider ved den nye bestemmelsen.

Hensikten med forskriftsendringen har vært å forenkle regelverket for primærnæringsdrivende som allerede følger årlig skattleggingsperiode for sin primærnæring ved etablering av ny virksomhet med lav omsetning.

Det skal fremdeles leveres mva melding både for primærnæringen og for den andre virksomheten (med mindre omsetningen fra denne er under kr 30 000).

Av avklaringen går det frem at virksomheten fortsatt må søke om å få levere mva melding årlig, og at fristen for dette var 1. februar.