Rapportering etter taksonomiforordningen

Taksonomiforordningen er vedtatt som norsk lov. Europakommisjonen har nå gitt veiledning til hvordan selskapene skal rapportere.

Publisert:

Taksonomiforodningen er et sentralt instrument med sikte på bærekraftig finans og er vedtatt i Norge i en ny lov om bærekraftig finans. Norsk ikrefttredelse er ikke fastsatt, men det er anbefalt at man likevel starter rapportering.

Hva som skal rapporteres etter forordninger har vært uklart. Nå har Europakommisjonen utgitt et eget spørsmål og svar-dokument om hva som skal til for å oppfylle forordningens artikkel 8 om hva som skal rapporteres - se vedlegg.