Regjeringen ønsker å skape omstilling og grønn vekst med ny klimaplan

Regjeringens klimaplan viser hvordan Norge skal nå sine klimamål i 2030. Ambisjonen er å sikre omstilling av samfunnet og næringslivet gjennom å skape grønn vekst.

Publisert:

Norge har forpliktet seg til å kutte klimagassutslippene med minst 50 prosent innen 2030. Det vil kreve en stor omstilling av samfunnet og næringslivet. Fredag 8. januar la regjeringen fram sin klimaplan som viser hvor og hvordan kuttene skal tas. Planen fokuserer spesielt på sektorene transportlandbrukavfall og bygg og anlegg

Klimaplanen skisserer en opptrapping av CO2-avgiften fra dagens 590 kroner, til 2000 kroner per tonn CO2 i 2030. Denne endringen vil ha stor betydning for bedrifter med utslippsintensiv virksomhet. 

Klimarelatert rapportering

Klimaplanen fremhever hvordan god informasjon og rapportering er viktig for næringslivet og finansnæringen. Det vil bli større krav til rapportering også for mindre bedrifter, og regjeringen sier at myndighetene skal sørge for bedre rapportering gjennom å sikre tilgang til klimarelaterte data og bidra til kompetanseheving i næringslivet.

Regjeringen ønsker å gå i dialog med næringslivet for å sikre relevant og vesentlig klimarelatert rapportering. Det legges opp til en kunnskapsutveksling om klimarelaterte data, rapportering og scenarioanalyser på tvers av sektorer. 

Videre skriver regjeringen at Norge skal holde følge med EUs arbeid med bærekraftig finans og sikre gode konkurransevilkår for norske bedrifter. 

Her finner du regjeringens klimaplan.