Rentebegrensningsregelen og konsolidering etter IFRS 5

Datterselskap som er konsolidert inn i et konsernregnskap etter IFRS 5, skal regnes som et selskap som er «konsolidert linje for linje» etter skatteloven § 6-41 femte ledd.

Publisert:

Det slår Skattedirektoratet fast en prinsipputtalelse publisert 19. desember 2022.

Etter skatteloven § 6-41 femte ledd defineres et «selskap mv. i konsern» som et selskap mv. som er «konsolidert linje for linje» inn i et konsernregnskap. Etter IFRS 5 skal et selskap som presenteres som et anleggsmiddel holdt for salg være presentert adskilt fra andre eiendeler i balansen, og være konsolidert inn på en separat linje i konsernregnskapet.

Skattedirektoratets oppfatning er likevel at et datterselskap som er konsolidert inn i et konsernregnskap etter IFRS 5 på nevnte måte, skal forstås som et selskap som er «konsolidert linje for linje» etter skatteloven § 6-41 femte ledd. Datterselskapet inngår altså i konsernet. Det innebærer også at et datterselskap, som er konsolidert inn i et konsernregnskap etter IFRS 5, anses som et selskap i konsern som har adgang til å benytte den balansebaserte unntaksregelen i skatteloven § 6-41 åttende ledd.