Rettelse: Altinn moderniseres – og skal ikke saneres

I forbindelse med en spørreundersøkelse fra Skatteetaten, som vi omtalte i nyhetsbrevet onsdag denne uken, kunne man få inntrykk av at Altinn skal saneres i 2025. Dette stemmer ikke, og feilen ble raskt rettet opp på nettsidene til Skatteetaten, Revisorforeningen og Regnskap Norge.

Publisert:

Det pågår en omfattende modernisering av Altinn-plattformen. Den gamle Altinn II-løsningen skal fases ut, og er i ferd med å bli erstattet av Altinn 3. Skatteetaten har valgt å flytte utviklingen av mange av sine tjenester over på egen tjenesteplattform. Samtidig samarbeider Skatteetaten og andre tjenesteeiere med Digdir/Altinn om felles flater og løsninger ut i økosystemet av tjenester som skal framstå enhetlig for brukerne og sluttbrukersystemleverandører i forbindelse med moderniseringen av Altinn.

Mange tjenesteeiere er i full gang med å flytte sine tjenester fra Altinn II til Altinn 3. Det er også kommet til flere nye tjenesteeiere som bygger tjenester på den nye plattformen. Det er altså bare den gamle, utdaterte Altinn II-plattformen som blir sanert i 2025 – mens Altinn vil leve videre med moderne og framtidsrettet teknologi og arkitektur.