Rettferdig beskatning

Revisorforeningen mener at Regjeringen umiddelbart bør sette i gang et utredningsarbeid med sikte på endrede regler for beskatning av internasjonale selskap.

Publisert:

Revisorforeningen svarer på en høring i Stortingets finanskomité med at det må startes et utredningsarbeid med sikte på endrede regler for beskatning av internasjonale selskap.

Når flere europeiske land nå innfører nasjonale regler, vil det være uheldig om Norge blir stående igjen uten tilsvarende regler. Norge må derfor starte en utredning av slike regler som en del av norske skatteregler. En slik utredning vil måtte ta noe tid. I løpet av denne tiden vil vi ha god anledning til å vurdere reglene i de landene som ligger foran oss. Og kanskje kan vi i løpet av prosessen oppleve at OECD og EU har kommet til enighet. Arbeidet vil uansett være nyttig som grunnlag for norsk rettsutvikling. Om vi ikke gjør noe, vil vi også om et par år sitte igjen uten å ha nødvendige regler for å tette de skattehullene som er beskrevet.

Det er grunn til bekymring for om og i tilfelle når arbeidet i OECD og EU vil gi resultater. Arbeidene forutsetter ulik grad av konsensus. Og det er etter vår mening i dag betydelig grad av usikkerhet om man vil oppnå enighet så vel i OECD som i EU de nærmeste årene.