Revisorforeningen medlem i Næringslivets sikkerhetsråd

Revisorforeningen har blitt medlem av Næringslivets sikkerhetsråd. Medlemskapet vil styrke revisorenes fokus på risikoene ved cyberangrep.

Publisert:

Med digitaliseringen øker behovet for kompetanse og oppmerksomhet på cybersikkerhet. For bedrifter som har digitalisering på agendaen, er digital sikkerhet en forutsetning. Tillit er avgjørende for å fortjene kunderelasjonen i en digital verden, og digital sikkerhet er basisingrediensen for å oppnå brukernes tillit. Og revisor lever av å gi tillit.

Rask digitalisering øker sårbarhet. Mange norske bedrifter er ikke godt nok rustet for å håndtere cybertrusselen. Næringslivets sikkerhetsråd er en organisasjon som har stor fokus på dette. Det vil hjelpe også revisorene, som er eksperter på risiko- og forretningsanalyse, i arbeidet med å redusere næringslivets sårbarhet.

Her kan du lese mer om Næringslivets sikkerhetsråd.