Revisorforeningen støtter ny standardsetter for bærekraftsrapportering

Revisorforeningen støtter at IASB får en ny søsterorganisasjon (SSB) for å utgi standarder for bærekraftsrapportering og som er koordinert med IFRS.

Publisert:

Revisorforeningen mener at det er et stort skritt i retning av bedre selskapsrapportering å etablere et parallelt organ ved siden av IASB for å få en bedre og samordnet rapportering. IFRS Foundation, som er det overordnede organ til IASB, bør ta ansvaret for å utarbeide standarder for rapportering av ikke-finansielle opplysninger. Det bør etableres et søsterorgan til IASB og med en god forbindelse mellom den finansielle og den ikke-finansielle rapporteringen. Og rapporteringen må kunne integreres.

Det er et stort behov for å harmonisere den ikke-finansielle rapporteringen hvor det nå er en rekke ulike standardsettere. Dette er etterspurt av både de rapporterende selskaper og av brukerne. Selskapene ønsker å rapportere en samordnet selskapsrapportering noe som i dag ikke er enkelt. Forslaget vil bedre kvaliteten på selskapsrapporteringen.

IFRS Foundation har fått utarbeidet et diskusjonsnotat for å se på hvordan standardsettingen i IASB kan koordineres med standarder for bærekraftsrapportering. Forslaget fra IFRS Foundation er et viktig skritt for å få en samordnet selskapsrapportering som imøtekommer behovene til brede brukergrupper. Formålet for det foreslåtte Sustainability Standards Board (SSB) vil være å utvikle en global standard som i begynnelsen vil fokusere på klimarelaterte risikoer.