RSK 301 Forenklet etterlevelses­kontroll med økonomi­forvaltningen

Styret i NKRF har fastsatt en ny RevisjonsStandard Kommuner – RSK 301 Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen. Standarden er utarbeidet i samarbeid med Revisorforeningen.

Publisert:

Formålet med forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen er å forebygge svakheter og bidra til å sikre at kommunen følger sentrale bestemmelser og vedtak på økonomiområdet.

RSK 301 trer i kraft fra regnskapsåret 2020.  Det vil si fra og med gjennomføring av kontroll som skal rapporteres til kontrollutvalget med frist 30. juni 2021.

Revisorforeningen fikk gjennomslag for flere av våre høringsinnspill og standarden er blitt mer forståelig for brukerne.

Kravene i loven gjelder også for forenklet etterlevelseskontroll for 2019. Selv om kravene i standarden for utførelse og rapportering ikke gjelder ved gjennomføring av kontrollen for 2019, anbefaler NKRFs revisjonskomite å benytte standarden så langt mulig.