SAF-T Regnskap for finansvirksomhet, forsikringsselskaper og pensjonsforetak

Finans, forsikring og pensjonsforetak er gitt en frist til å implementere endringer som er påkrevd for å kunne levere SAF-T-filen med slik innhold som redegjort for i en uttalelse innen 31. desember 2023.

Publisert:

Finans Norge og Skattedirektoratet har hatt ulik oppfatning om hva som skal inngå i en SAF-T fil hva gjelder regnskapsopplysninger knyttet til kunde- og leverandørdata.

Skattedirektoratet har på denne bakgrunn uttalt seg om kravet til innnhold i SAF-T filen for opplysningene i kunde- eller leverandørspesifikasjonene som håndteres i fagsystemene, jf. bokføringsforskriften delkapittel 8-13 og 8-14, og gitt foretakene en frist til å innrette seg.