Samordnet finansiell og ikke-finansiell rapportering

Den europeiske revisorforeningen foreslår en samordning av standardsettingen for finansiell og ikke-finansiell informasjon i et nytt diskusjonsnotat.

Publisert:

Accountancy Europe (ACE) peker på at finansiell informasjon alene ikke gir et fullstendig bilde av selskapenes virksomhet. Klimaendringer, miljøødeleggelser, sosial uro og intern-genererte immaterielle eiendeler er en del av ikke-finansiell informasjon (NFI-rapportering). For å imøtekomme behovene til interessentene, må NFI-rapporteringen være harmonisert og forbundet med den finansielle rapporteringen.

I diskusjonsnotatet introduserer ACE ni kriterier og bruker dem på fire tilnærminger til ny organisering av standardsettingen for selskapsapportering. Forhåpentligvis gir diskusjonsnotatet noen ideer til hvordan man kan gjøre fremskritt mot en integrert, global selskapsrapportering. 

Diskusjonsnotatet gir håp om en global løsning for integrering av finansiell og ikke-finansiell informasjon.