Selskapsrapportering og klimarisiko i finansmarkedsmeldingen

Bedre selskapsrapportering er avgjørende for at finansforetak og investorer skal kunne vurdere og prise klima- og miljørelatert risiko påpeker Regjeringen i finansmarkedsmeldingen 2021.

Publisert:

Finansmarkedsmeldingen 2021 omhandler blant annet utsiktene for finansiell stabilitet i kjølvannet av koronapandemien, innsatsen for å sikre trygge og gode tjenester til forbrukerne, kapitaltilgangen for norsk næringsliv, digitalisering i finanssektoren, og arbeidet med bærekraftig finans og håndtering av klimarisiko. I meldingen gjøres det også rede for virksomheten til Norges Bank, Finanstilsynet, Folketrygdfondet og IMF.

Regjeringen vier et eget kapittel (5) til Bærekraftig finans og klimarisiko. Bedre selskapsrapportering er avgjørende for at finansforetak og investorer skal kunne vurdere og prise klima- og miljørelatert risiko, og vil gjøre det lettere for tilsynsmyndigheter å vurdere klimarisikoen finansforetak er eksponert mot.

Finansmarkedsmeldingen redegjør for arbeidet i Norge og internasjonalt med å bygge kunnskap om håndtering av klima- og miljørelatert risiko i finansmarkedene og analyser av klimarisiko i norske finansforetak. Banker og andre finansforetak må identifisere klima- og miljørelatert risiko de er eksponert mot, mens overvåking og tiltak rettet mot systemvirkningene er en viktig oppgave for myndighetene. For at finansforetak og investorer skal kunne vurdere og prise klima- og miljørelatert risiko, er god selskapsrapportering på alle nivåer avgjørende.