Siste frist for å søke betalingsutsettelse for skatt og avgift

Fra 30. juni er det det ikke lenger mulig å søke om utsettelse av skatter og avgifter etter den midlertidige betalingsordningen.

Publisert:

Fra og med 30. juni er det det ikke lenger mulig å søke om utsettelse av skatter, avgifter og en del andre krav etter den midlertidige ordningen som ble opprettet i forbindelse med Covid-19. Les mer om ordningen på skatteetaten.no.

Det er imidlertid fortsatt mulig å søke om betalingsutsettelse på ordinære vilkår.

Tilbakebetaling

I forbindelse med Revidert Nasjonalbudsjett ble det vedtatt en ytterligere utsettelse med tilbakebetaling av skatt- og avgiftskrav der det er gitt betalingsutsettelse etter den midlertidige ordningen. Tilbakebetaling skal skje etter en avdragsordning på 12 månedlige avdrag med første forfall 31. oktober 2021. Se forskriftsendring fastsatt 21. juni 2021.

De som får innvilget betalingsutsettelse må svare renter på 8 % p.a. De som omfattes av den midlertidige ordningen kan imidlertd betale tidligere enn det som følger av avdragsordningen.