Skattedirektoratet overtar oppgaver fra Skatteklagenemnda

Fra 1. august 2018 overtok Skattedirektoratet som klageinstans for en rekke saker som tidligere ble behandlet av Skatteklagenemnda

Publisert:

Formålet er å redusere restansene i Skatteklagenemnda og dermed redusere saksbehandlingstiden.

Siden ordningen med ny skatteklagenemnd ble innført fra 1. juli 2016 har det bygget seg opp betydelige restanser av ubehandlede klager og saksbehandlingstiden har blitt svært lang. Finansdepartementet har beregnet at tiltakene som nå settes i kraft vil reduserer saksmengden i Skatteklagenemnda med 2 000 – 2 500 saker pr. år.

Saker som overføres til Skattedirektoratet er:

  • Klager der den skattemessige virkningen er under 25 000 kroner. Dette gjelder både formues- og inntektsskatt, merverdiavgift og arbeidsgiveravgift. Skattedirektoratet kan likevel beslutte at Skatteklagenemnda skal avgjøre saker av prinsipiell interesse.
  • Klage over vedtak om tvangsmulkt og forsinkelsesgebyr etter a-opplysningsloven.
  • Klager som gjelder skattebegrensning for liten skatteevne.

Lov og forskriftsendringer fra 1. august: