Skatteetaten inviterer til informasjonsmøte om ny skattemelding for næringsdrivende

Den nye skattemeldingen for lønnstakere og pensjonister er tatt godt imot, og nå det er de næringsdrivendes tur. I år kunne de aller fleste enkeltpersonforetak levere i ny løsning, og Skatteetaten har også gjennomført en pilot for enkle aksjeselskap.

Publisert:

For inntekståret 2022 omfatter løsningen de aller fleste selskapstyper og skattemessige forhold, og støtter endringen i skatteforvaltningsforskriften § 8-7-2, som innebærer en forskriftsfestet plikt for næringsdrivende til å levere på "standardisert digitalt format". 

På møtet forteller de overordnet om hvilken betydning endringene har for innsending av skattemeldingen, og når de forventer at endringene treffer de ulike gruppene. Dette vil bli utdypet og supplert med siste status under Skatteetatens årskonferanse som arrangeres senere i år.

Agenda: 

  • Velkommen
  • Hvorfor lager vi en ny skattemelding for næringsdrivende
  • Tidsplan
  • Hvilke endringer kommer når og hva innebærer dette for regnskapsførere, rådgivere og revisorer
  • Erfaringer fra i år med enkeltpersonsforetak og pilot for AS
  • Veien videre

Praktiske opplysninger: 

Det er satt opp to ulike tidspunkt for møtet. Innholdet på begge møtene er det samme. Møtet vil foregå fysisk i Skatteetatens lokaler på Helsfyr 12. september, og på Teams begge dagene.

  • Mandag 12. september kl. 13.00–14.30 (Fysisk møte på Helsfyr + Teams)  
  • Fredag 23. september kl. 09.30–11.00 (Teams) 
  • Påmelding på Skatteetaten